Advokatska kancelarija Simic i saradnici

Gde se nalazimo

Image
Adresa:
Prikaži na mapi

DELATNOST

Naša kancelarija pokriva širok opseg interesa klijenata. Specijalističkim obrazovanjem, uz stalno usavršavanje i poslovno iskustvo, specijalizovali smo se za sledeće vrste pravnih usluga:

1. Privredna društva:
- osnivanje privrednog društva
- reorganizacija društva, odnosno promena statusne i pravne forme društva
- postupak likvidacije i stečaja društva
- privatizacija

2. Privredni sporovi;
3. Upravni postupak;
4. Radni sporovi;
5. Naknada štete;
6. Parnični postupak;
7. Vanparnični i ostavinski postupci;
8. Krivični postupak;
9. Sportsko pravo;
10. Nekretnine:
- pribavljanje dokumentacije za izgradnju
- kupoprodaja nepokretnosti
- kompletiranje imovinsko - pravne dokumentacije

"Na putu koji smo do sada prešli svaki problem je za nas bio izazov, a izazov uspeh."

NOVA ADRESA ADVOKATSKE KANCELARIJE

Advokatska kancelarija je preseljena na novu adresu. Nova adresa Advokatske Kancelarije Simić i saradnici je Ljutice Bogdana 1a a telefoni su +381 11 3676 581 i +381 11 3676 580.
[Kontakt]

© Copyright Advokatska Kancelarija Simić i saradnici 2010. Sva prava zadržana